Garancija kvaliteta

Proizvodnja plastične ambalaže odvija se u skladu sa zahtevima standarda ISO 22000. Packsol raspolaže sa adekvatnom strukturom visoko kvalifikovanih radnika za rad nasistemima za brizganje i duvanje ambalaže, uključujući i njihovo održavanje.

Poslovna politika preduzeća je da se prema mogućnostima prate svetski trendovi i ide u korak sa novim tehnologijama u oblasti proizvodnje ambalaže. U tom smislu se posebna pažnja poklanja ne samo na tehničko-tehnološku opremljenost već i na stručno osposobljavanje i obučavanje zaposlenih, čime se konstantno unapređuje kvalitet.