Tehnologija

Pojavom različitih savremenih ambalažnih materijala razvijala se i oprema za njihovu priozvodnju, kao i tehnologija prerade. Međusobna povezanost svih pomenutih elemenata uslovila je porast proizvodnje robe koju je potrebno upakovati,a time i vrste ambalaže. 

Termoplasti (plastomeri) linearni i razgranati makromolekuli, poznatiji pod imenom: plastika, se mogu preradjivati postupcima: brizganja, ekstrudiranja, termoformiranja, zatim duvanjem u kalupima, rotacionim livenjem, duvanjem i izvlačenjem filmova itd. Proizvodni program Packsol-a zasniva se na dvema osnovnim tehnologijama proizvodnje. Kombinacijom brizganja i duvanja, u stanju smo da tržištu pružimo širok opseg različitih oblika i materijala, proizvedenih po meri kupca i namenjenih pakovanju hrane, farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda. Takođe, uvođenje novih tehnologija, nabavka nove opreme i proširenje asortimana, konstantno su predmet investicija, jer samo tako možemo udovoljiti svim zahtevima naših kupaca kako bi obezbedili jedinstvenost i najviši kvalitet njihovog pakovanja.